วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2553

งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ร่วมถ่ายภาพกับพิธีกร
ประธานในพิธี ผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนชั้นม.6/1

นักเรียนเรียนรู้การทำข้าวโป่งในชุมชน

วิธีการ

เรียนรู้วิธีการย่างขนม

การตำขนมโดยครกกระเดื่อง

กิจกรรมร่วม งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น 2553

ร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2553 ณ เมืองทองธานี
การแสดงนักเรียนโรงเรียนเมืองยางศึกษา
แสดงผลงานนักเรียน

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2553